• Ordinul Arhitectilor din România functioneaza în conditiile Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte prevederi legale în vigoare, ca organizatie profesionala, cu personalitate juridica de drept privat, nonprofit, apolitica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonoma si independenta, având rolul de a reprezenta, a promova si a proteja la nivel national si international interesele profesiei de arhitect.


    Ordinul Arhitecţilor din România întocmește și gestionează Tabloul Naţional al Arhitecţilor.